Cartera de Serveis

Cartera de Serveis

TESAR RESIDENCIAL és un establiment de servei social substitutori de la llar, preparat per prestar el servei social de residència assistida, d'acord amb les estipulacions adients recollides en el Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema català de serveis socials, modificat pel Decret 176/2000, de 15 de maig.

Actualment disposem de 52 places residencials de caràcter indefinit que es combinen amb estances temporals; també disposem de 15 places de Centre de Dia.

L'usuari, el seu representant legal, parent o guardador de fet coneixen prèviament les instal·lacions de la residència, així com els serveis que presta i les condicions funcionals i econòmiques.

Durant la fase d'ingrés es facilita el REGLAMENT DE RÈGIM INTERN perquè usuari i/o familiars siguin coneixedors i estiguin conformes amb aquest reglament de règim intern,

L'usuari que efectua l'ingrés a la residència ho ha de fer de forma voluntària i lliure, manifestant aquesta voluntat mitjançant aquest document.

Una vegada tots els punts anteriors queden aclarits, es signarà un contracte assistencial on figuraran tots aquests conceptes.

En el nostre centre oferim 3 tipologies de serveis:

 • 1) Estança residencial assistida de caràcter indefinit i/o temporal.
 • 2) Servei de centre de dia.
 • 3) Servei de Fisioteràpia (tractaments esporàdics a gent gran)

1) Servei residencial de caràcter indefinit i/o temporal

La cartera de serveis que s'ofereixen en aquesta modalitat són els següents:

 • Allotjament
 • Manutenció
 • Acollida i convivència
 • Atenció personal en les activitats de la vida diària mitjançant el manteniment de funcions físiques i cognitives.
 • Hàbits d'autonomia
 • Dinamització sociocultural
 • Manteniment de les funcions físiques i cognitives
 • Bugaderia i repàs de la roba
 • Higiene personal
 • Suport social
 • Atenció familiar adreçada a afavorir les relacions de la família de l'usuari i el seu entorn.
 • Garantir l'assistència sanitària.
 • Fisioteràpia i rehabilitació.

Altres serveis addicionals que s'ofereixen en el propi centre són:

 • Servei de Perruqueria.
 • Servei de Podologia.
 • Conveni de col·laboració per revisió tractaments bucodental.
 • Conveni de col·laboració per revisió d'optometria.

2) Servei d'estada en règim de centre de dia organitzat en tres blocs:

 1. Escollir jornada d'assistència: s'ha d'escollir quantes hores es vol assistir( 4 o 6 hores de jornada de matins, 4 o 6 hores de jordana de tardes o jornada de 6 hores) i quin dies vol gaudir del servei (3, 4 o 5 dies a la setmana).
 1. Escollir el paquet de restauració: paquet esmorzar i dinar, paquet dinar i berenar, paquet esmorzar, dinar i sopar, paquet només esmorzar o berenar o dinar de forma esporàdica.
 1. Determinació del grau de dependència.

Amb aquestes dades es calcularà el preu assistencial d'aquest servei. Per altres peticions fora de les anteriors, es realitzarà estudi personalitzat.

La cartera de serveis que s'ofereixen en aquesta modalitat són els següents:

 • Acollida i convivència
 • Atenció personal en les activitats de la vida diària mitjançant el manteniment de funcions físiques i cognitives.
 • Hàbits d'autonomia
 • Dinamització sociocultural
 • Manteniment de les funcions físiques i cognitives
 • Higiene personal
 • Suport social
 • Atenció familiar adreçada a afavorir les relacions de la família de l'usuari i el seu entorn.
 • Garantir l'assistència sanitària mentre sigui al centre coordinat amb el Centre d'Atenció Primària.
 • Fisioteràpia i rehabilitació.

Altres serveis addicionals que s'ofereixen en el propi centre són:

 • Servei de Perruqueria.
 • Servei de Podologia.
 • Conveni de col·laboració per revisió tractaments bucodental.
 • Conveni de col·laboració per revisió d'optometria.

3) Servei Fisioteràpia (tractaments esporàdics)

Per tal de poder donar serveis de fisioteràpia a mida a la gent gran, també oferim tractaments de fisioteràpia personalitzats a gent gran derivats de tractaments o prescripcions mèdiques i sense la necessitat d'ingressar al centre.