Preus

Residència indefinida o temporal

Ara tarifes amb més descomptes!

Informa`t sobre les places amb prestacions públiques -972113970

Tipus d' Habitació                                                                                                      Mensual      Setmanal      Diàri

Habitació doble amb bany

(Descompte 5% mensual inclòs)

1.695 €       530 €       78 € 

Habitació doble sense bany

1.650 €       471 €      73 € 

Habitació individual amb bany

(Descompte 5% mensual inclòs)

1.850 €       624 €      89 € 

Els preus estipulats per a la tarifa diària corresponen a 24h de servei amb la pernoctació inclosa i pensió complerta. El preu setmanal és per 7 dies complerts. 

* IVA 10% o 4% (en cas de tenir otorgada una prestació PEV) no inclòs.

* Per a residents amb grau 3 s'aplicarà un plus de dependència de 160€+IVA, només si tenen una PEV aprovada i es començaria a pagar a partir del cobrament de la mateixa, no abans.

Centre de dia

De dia amb nosaltres i de nit amb a casa amb la família

Per poder determinar el preu de la teva quota de Centre de Dia has de seguir 3 passos. Primer escollim la jornada que volem, després el tipus de menjars que volem fer al centre, i per finalitzar escollim el grau de dependència de la persona gran.

1) Escollim la jornada que més ens interessa

Tipus de Jornada                                                                            3 dies/setmana        4 dies/setmana       5 dies/setmana

Jornada sencera 8h                                                                 283€               300,50€            337,50€

Jornada parcial 6h de Matí (Horari flexible d' entrada)                   252€               269,50€           306,50€

Jornada parcial 6h de Tarda (Horari flexible d'entrada)                 252€               269,50€           306,50€

Jornada de Matí de 4h (9 a 13                                                 205€               231,50€            244,90€

Jornada de Tarda de 4h (15 a 19h)                                          205€                231,50€           244,90€

*Les modalitats de 3 i 4 díes a la setmana sempre han de ser els mateixos díes.

2) Escollim el paquet restaurant

Tipus de Jornada                                                                                3 dies/setmana        4 dies/setmana        5 dies/setmana

Pack Esmorzar + Dinar (preu mensual)                                    55,50€             65,90€              69,90€

Pack Dinar + Berenar (preu mensual)                                      55,50€              65,90€             69,90€

Pack Esmorzar + Dinar + Berenar (preu mensual)                   79,00€              83,00€             92,50€

Pack només Esmorzar o Berenar (preu mensual)                   26,00€              36,00€              41,00€

Dinar esporàdic  (1er + 2n + postre) 9,90€/dia

Sopar - Demanar pressupost segons necessitats.

3) Determinem el plus del grau de dependència

Baixa dependència: Test de Barthel + de 45             0€

Mitja dependència: Test de Barthel de 45 a 49       95€

Alta dependència: Test de Barthel - de 45             295€


* Les persones amb mitjana o alta dependència ja tenen inclosos el servei de fisioteràpia, en canvi les persones amb baixa dependència ho poden contractar per tan sol 30€/mes.

Preus sense el 10% d'IVA.