Centre de dia

De dia amb nosaltres i de nit a casa amb la família.

Serveis inclossos:

Acolliment i convivència

Atenció personal a les activitats de la vida diària

Manteniment de les funcions físiques i cognitives

Dinamització i animació

sociocultural

Higiene personal

Restaurant amb dieta adaptada a les necessitats

Atenció familiar dirigida a afavorir les relacions de la família de l'usuari i el seu entorn

Fisioteràpia i tractaments personalitzats

Assistència sanitària y seguiment individualitzat

Tallers de memòria

Excursions

Comunicació periódica amb els familiars sobre la situació i evolució del resident

Serveis no inclossos:

Perruqueria

Podologia

Òptica

Odontologia

Transport Sanitari adaptat